Godkjennelser

 

 

 

Medlemskap

 

 

 

Oppdragsgivere

Statens vegvesen

Vi har vært engasjert på de fleste store vegutbyggingene i Østlandsområdet og ellers i landet, samt på mange mindre og små utbygginger, med en eller flere av våre tjenester.

Les mer

Jernbaneverket

Vi har vært engasjert på de fleste store utbyggingene i Østlandsområdet, men også ellers i landet, med en eller flere av våre tjenester.

Les mer

Albert Kr. Hæhre AS

Vi har vært engasjert på de fleste store vegutbyggingene datterselskapet Hæhre Entreprenør AS har hatt i Østlandsområdet og ellers i landet, samt på flere utbygginger datterselskapet Hæhre Bygg AS har hatt, med en eller flere av våre tjenester.

Nye Ahus HF

I forbindelse med utbygging av nye sentral sykehuset i Akershus har vi blitt leid inn siden starten av prosjektet til å utføre rådgiving, vibrasjonsmåling, støymåling, støvmåling og videoovervåking.

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Vi har utført bl.a. videobesiktigelse og vibrasjonsmålinger på de fleste vann- og avløpsrehabiliteringene Vann- og avløpsetaten har gjennomført og har rammeavtale med Vann- og avløpsetaten på tjenestene videobesiktigelse, vibrasjonsmåling og skadebehandling.

Bærum kommune

Vi har utført bl.a. videobesiktigelse og vibrasjonsmålinger på de fleste vann- og avløpsrehabiliteringene Bærum kommune har gjennomført og har rammeavtale med Bærum kommune på tjenestene videobesiktigelse, setningsnivellement, vibrasjonsmåling og skadebehandling.

Asker kommune

Vi har utført bl.a. videobesiktigelse og vibrasjonsmålinger på de fleste vann- og avløpsrehabiliteringene Asker kommune har gjennomført.

Bermingrud Entreprenør AS

Bjønndalen Bruk

Brødrene Hulleberg

Brødrene Nyborg AS

Bundebygg

Byggholt AS

Bygg-Larsen AS

Dokken AS

Feiring Bruk

Avdeling Losby, Dal, Hjera, Heier og Gran i Enebakk

Frantzefoss Bruk

Avdeling Bondkall og Steinshøgda

Haug Entreprenørservice AS

John Eriksen Fjellsprengning

Kollektivtransportproduksjon AS (tidl. AS Oslo Sporveier)

Mesta AS

NCC Anlegg AS

NGI (Norges Geotekniske Institutt)

Oslo Anlegg AS

Oslo kommune, Samferdselsetaten

Peab AS

Reinertsen Anlegg AS

Røed Fjellboring AS

Selvaagbygg AS

Skanska Norge AS

SWECO Grøner AS

Thongård AS

Topaas & Haug AS

Tor Lunde AS

Veidekke Entreprenør AS

Øie AS

 

Logg inn